HILVERSUM - Bijna de helft van alle Nederlanders waarschuwtde autoriteiten als ze in een openbaar gebouw een verdacht pakketjezien. Dat blijkt uit een maandag gepresenteerde peiling vanonderzoeker Maurice de Hond. Die voerde de peiling uit in opdrachtvan het SBS-programma Hart van Nederland.

Procent van de ondervraagden zegt meteen contact op te nemenmet personeel dat verantwoordelijk is voor de veiligheid als ze ineen openbare ruimte een verdacht pakket zien liggen. Een kwart vande Nederlanders stelt dat ze het pakketje eerst zelf van dichtbijgaan bekijken. 25 Procent van de ondervraagden zegt gewoon door telopen als ze een raar pakketje zien.

De afgelopen tijd waren er verscheidene malen grote ontruimingenwegens bommeldingen of door de vondst van verdachte pakketjes. Deovergrote meerderheid van de ondervraagden, 78 procent, vindt nietdat er te vaak of te snel tot ontruiming wordt overgegaan. 19Procent meent dat dit wel het geval is.

Een kwart van de Nederlanders acht de kans groot dat er inNederland een terroristische aanslag zal plaatsvinden. De helft vande ondervraagden acht de kans wel aanwezig maar niet groot. 23Procent denkt dat de kans op een aanslag klein tot zeer klein is.