DEN HAAG - Seks met dieren zou moeten worden verboden. Het ministerie van Landbouw bekijkt of de dierenwelzijnswet zo kan worden aangepast dat "alle vormen van bestialiteit" strafbaar zijn. Minister Veerman van Landbouw heet dat maandag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De minister reageert hiermee op de commotie, die bijverscheidene Kamerleden ontstond toen een ponyverkrachter inUtrecht begin maart vrijuit ging omdat hij volgens de wet nietsstrafbaars had gedaan. Veerman wil de wet zo mogelijk nog voor dezomer aanpassen.

In de dierenwelzijnswet staat opgesomd wat alsdierenmishandeling wordt gezien en dus strafbaar is. Zo mag een koeniet met volle uiers worden vervoerd, een hond niet als trekdierworden gebruikt en mag een eigenaar een kat niet zelf castreren.Veerman wil onderzoeken of seks met dieren aan die lijst vandierenmishandelingen kan worden toegevoegd.

De fracties in de Tweede Kamer van CDA, PvdA, LPF, SP enGroenLinks hebben eerder al in reactie op de kwestie rond deUtrechtse ponyverkrachter aangegeven voorstander te zijn van eenwettelijk verbod van bestialiteit.