UTRECHT - Het aantal mensen op de wachtlijsten voor zorg in ziekenhuizen is tot vorig jaar gestegen. Bovendien moeten zij voor bijna alle specialismen gemiddeld langer wachten. Op 1 november stonden in totaal naar schatting 159.630 mensen op een wachtlijst, 8650 wachtenden meer dan op 1 oktober 1998.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Prismant, dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen

Uit eerder onderzoek van Prismant

Mensen moeten het langst wachten voor chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie, KNO (keel, neus en oor) en oogheelkunde. Hier overschrijden de wachttijden de zogeheten Treeknormen

Langer dan zes maanden

In november 2001 wachtte 40 procent van de patiënten korter dan zes weken, 20 procent wacht zes weken tot drie maanden en bijna 20 procent wacht zelfs langer dan zes maanden voordat zij in het ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens Prismant bestaan er tussen regio's grote verschillen in wachttijden per specialisme. Alle betrokken partijen in de zorgsector hebben afgesproken zich vanaf 1 januari 2003 te binden aan de Treeknormen. Die houden in dat voor niet-acute zorgverlening een maximum wachttijd staat tussen diagnose en behandeling.