UTRECHT - Het treinverkeer tussen Utrecht en Culemborg ismaandag tegen 13.00 uur stilgelegd na de vondst van een verdachtpakketje in een trein op station Utrecht Centraal. De trein werdnaar een opstelspoor bij station Lunetten gereden, waar rond 16.00uur bleek dat er sprake was van loos alarm.

Het treinverkeer wordt gefaseerd opgestart, meldt NS Rail.Ruim tweehonderd bewoners van circa vijftig woningen in flatsnabij het opstelspoor moesten op last van de politie hun huizenuit. Ze kregen tijdelijk onderdak in een cultureel centrum en eenzalencentrum in de wijk Lunetten. Het onbegrip onder devoornamelijk oudere evacuees over het feit dat de trein zo dichtbij hun woningen was geparkeerd, was groot.

Burgemeester Brouwer, die omstreeks half vier een bezoek aan hetzalencentrum bracht, legde uit dat het pakketje in de treinaanvankelijk "niets leek voor te stellen". Pas toen de trein inde buurt van station Lunetten was neergezet, bleek er een tweedepakketje in het treinstel te liggen en werd de situatie alsgevaarlijker ingeschat, aldus Brouwer.

De intercity met ongeveer een paar honderd passagiers stond opUtrecht Centraal op het punt naar Rotterdam te vertrekken.Treinreizigers tussen Utrecht en station Driebergen-Zeist hebbenook korte tijd hinder ondervonden van de problemen bij Lunetten.

Het treinverkeer op dat baanvak werd om 13.50 uur voor tien minutenstilgelegd. Reizigers tussen Utrecht en Den Bosch liepen eenvertraging van een half uur tot een uur op.