DEN HAAG - Scholen in het voortgezet onderwijs moeten veel makkelijker notoire lastpakken kunnen wegsturen. Die onhandelbare leerlingen zouden dan heropgevoed moeten worden in nieuw op te richten tuchtscholen en internaten.

Dat wil een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. CDA, VVD, D66, PvdA en LPF bepleiten de ingrijpende maatregelen na gesprekken over veiligheid, die de partijen in maart hebben gevoerd op scholen. De discussies werden gehouden naar aanleiding van de schietpartij op het Terra College in Den Haag. Een leerling schoot toen een leraar dood.

"Als ze niet willen horen, moeten ze maar voelen'', aldus VVD-Kamerlid Balemans. "Onhandelbare leerlingen moeten worden heropgevoed, terwijl ze ook onderwijs krijgen.''

CDA'er Eski benadrukt dat de verwijdering van leerlingen die de veiligheid in gevaar brengen of de lessen stelselmatig verstoren tijdelijk van aard moet zijn. "Na verblijf op het internaat moeten ze bij voorkeur terug naar het reguliere onderwijs.'' Volgens Balemans en Eski zijn er genoeg leegstaande panden die dienst kunnen doen als internaat. D66-Kamerlid Lambrechts constateert dat haast geboden is omdat er "een gat zit'' tussen de voorzieningen die er nu zijn voor onhandelbare leerlingen en wat de scholen eigenlijk zouden willen hebben.

Scholen kunnen nu vaak geen kant op met probleemleerlingen. Ze mogen die namelijk alleen wegsturen als een andere school bereid is de leerling over te nemen maar zo'n school is vaak niet te vinden. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) komt binnenkort met plannen om de veiligheid op scholen te verbeteren. Ze heeft zondag aangekondigd extra geld uit te trekken voor veiligheid in het onderwijs. Dat geld gaat naar preventie en heropvoeding. Van der Hoeven liet zich nog niet uit over de hoogte van het bedrag.