DEN HAAG - De eerste slachtoffers van het Milosevic-bewind die kwamen getuigen voor het Joegoslavië-Tribunaal - eenvoudige boeren en een weduwe - durfden de ex-president niet aan te kijken tijdens het kruisverhoor of draaiden hem demonstratief de rug toe. Maar tijdens het kruisverhoor van de Kosovo-Albanese mensenrechtenactivist Sabit Kadriu (41) vrijdag ging het er hard aan toe. Zowel Kadriu als Milosevic werd herhaaldelijk tot de orde geroepen door de drie VN-rechters.

Kadriu was het eerste slachtoffer dat zich tijdens zijn getuigenis voor het VN-hof rechtstreeks tot Milosevic richtte. "Uw leger en politie doodden ongeveer 15.000 burgers", beet Kadriu Milosevic toe, terwijl hij hem strak aankeek. "Een miljoen mensen werden gedeporteerd naar Macedonië, Albanië en andere landen", voegde hij daaraan toe.

De aanklagers hadden de getuige opgeroepen omdat deze gegevens heeft verzameld over vermeende gruweldaden van de Servische politie en het Joegoslavische leger. Kadriu is donderdag uitgebreid aan het woord geweest.

Hij repte over gruwelijk verminkte lijken van Kosovaren en over een helse vlucht van tienduizenden mensen. "Als leden van uw gezin waren gedood, zou u hier nu niet zo achteroverleunend zitten", aldus een verongelijkte Kadriu tegen Milosevic.

De getuige kreeg daarop meteen weer een reprimande van de rechters. Verhoren voor het VN-tribunaal gaan over feiten en horen zakelijk te zijn; commentaar is in deze fase van het proces niet toegestaan. Dat doen de partijen aan het eind in hun slotpleidooien.

'U weet er niets van'

Milosevic probeerde de geloofwaardigheid van de getuige te ondergraven. Die bleek tijdens zijn getuigenis veel te weten over incidenten met Albanese slachtoffers.

Milosevic confronteerde hem steeds weer met incidenten met Servische slachtoffers die algemeen bekend zouden zijn en waarvan Kadriu niets zei te weten. "U weet er helemaal niets van", beet Milosevic Kadriu toe.

Volgens de ex-president zijn de uitspraken van de mensenrechtenactivist over Albanese slachtoffers en het schriftelijk bewijsmateriaal dat hij heeft meegebracht allemaal gemanipuleerd en vervalst. "De Servische politie en het Joegoslavische leger hebben geen oorlogsmisdaden gepleegd", aldus Milosevic.

De rechtszaak wordt maandagochtend voortgezet.

/DOSSIERMilosevic