RIO DE JANEIRO/WASHINGTON - Na Irak, Iran en Noord-Korea ligt nu ook Brazilië in de clinch met het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA in Wenen. Volgens The Washington Post van zondag weigert het Zuid-Amerikaanse land nog verder VN-inspecteurs toe te laten tot een in aanbouw zijnde installatie voor de verrijking van uranium nabij Rio de Janeiro.

De Braziliaanse regering stelt dat er geen uranium wordt verrijkt dat gebruikt kan worden voor kernwapens, maar alleen voor toepassing in de kernenergiesector. De 'atoomwaakhond' van de VN wil dat graag controleren, maar dat vindt Brazilië volgens diplomatieke bronnen onnodig.

"We ergeren ons, we voelen ons bijna beledigd over de verdachtmakingen'', aldus een Braziliaanse diplomaat in de krant. Tijdens eerdere IAEA-controles van de installie kregen inspecteurs niet alles te zien, omdat Brazilië zich het recht voorbehoudt "technologische doorbraken'' te beschermen.

De Amerikanen zijn erg gebrand op inspecties in Brazilië. Washington vindt dat als 'schurkenstaten' als Noord-Korea of Iran worden aangepakt wegens verrijking van uranium of de verspreiding ervan, ook naties als Brazilië zich aan de regels moeten houden. De regering-Bush is vooral bevreesd voor de mogelijk verkoop van Braziliaanse verrijkt uranium aan derde landen, iets wat de Braziliaanse regering eerder al niet heeft uitgesloten.