DEN HAAG - De hongerstakende Volkert van der G. kan wel degelijk onder dwang voedsel of vocht worden toegediend. Daarvoor zijn genoeg wettelijke mogelijkheden.

Dat is de overtuiging van minister Donner van Justitie, zo geeft hij donderdag aan in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Woensdag liet de bewindsman al doorschemeren dat "er enige ruimte is" voor dwangvoeding. De verdachte van de moord op Pim Fortuyn is sinds 12 juli in hongerstaking en bereidt een verklaring voor waarin hij kunstmatige dwangvoeding afwijst.

Wil gedetineerde uitgangspunt

Volgens Donner wordt in beginsel de wil van de gedetineerde gerespecteerd, zo staat in een circulaire uit 1985. Maar in de later tot stand gekomen Penitentiaire Beginselenwet (PBw) staat dat een gedetineerde verplicht kan worden te gedogen dat ten aanzien van hem een geneeskundige behandeling wordt toegepast. "Het toedienen van voeding en of vocht valt onder het begrip geneeskundige handeling", schrijft Donner.

Belissing bij directeur inrichting

De beslissing hierover ligt bij de directeur van de inrichting, die zich daarbij baseert op het oordeel van een arts. Die moet op zijn beurt ook de beslissing uitvoeren. Volgens Donner zijn de beginselen van de verklaring van Malta uit 1992 van de World Medical Association van toepassing.

"Veel belang ongestoorde rechtsgang"

Een en ander wijst er volgens de minister op dat bij een besluit over dwangvoeding meer belangen en overwegingen aan de orde kunnen zijn dan alleen de wil en wilsbekwaamheid van de betrokkene. En hoewel Donner niet vooruit wil lopen op een eventuele afweging, omdat die nog niet aan de orde is, meldt hij nog wel dat hij "veel belang hecht aan een ongestoorde rechtsgang."

Tweede Kamer wil desnoods uitzondering maken

Ook de Tweede Kamer wil dat Volkert hoe dan ook voor de rechter komt en wil desnoods dat een uitzondering wordt gemaakt in het Nederlandse recht. Deskundigen verschillen van mening over de mogelijkheden daartoe.

/NIEUWSMogelijk dwangvoeding voor Van der G.