BERLIJN - Duitse vakbondsleden betogen zaterdag massaaltegen het sociaal-economische "afbraakbeleid" van deregering-Schröder. Alleen al in Berlijn, Keulen en Stuttgart zijnmeer dan 400.000 mensen de straat opgegaan. Ruim de helft daarvandemonstreert in de hoofdstad Berlijn.

De demonstraties zijn georganiseerd door de Duitsevakbondsfederatie DGB. Volgens het Duitse journaal richten deprotesten zich onder meer op de hogere kosten voor devolksgezondheid en strengere regels voor werklozen. VakbondsleiderMichael Sommer, die de massa in Berlijn toesprak, noemde de acties"een duidelijk signaal aan de machthebbers dat het over moet zijnmet de politiek die een groot deel van de bevolking schaadt".

Schröder zei vrijdag al zijn beleid niet te zullen wijzigen doorhet protest. De hervormingen zijn volgens de regeringsleidernoodzakelijk om de concurrentiepositie van de Duitse economie teverstevigen en het probleem van de vergrijzing het hoofd te bieden.

Europese actiedag

De betogingen zijn onderdeel van een 'Europese actiedag' van devakbonden. Ook in de Italiaanse hoofdstad Rome zijn volgens debelangrijkste vakbonden een half miljoen demonstranten op de been,voornamelijk ouderen. Zij betogen tegen de ingrijpendepensioenhervormingen die regering heeft aangekondigd. Vorige weekvrijdag waren Rome en diverse andere Italiaanse steden ook al hettoneel van massale demonstraties.

Ook in Parijs en enkele andere Franse steden werdgedemonstreerd, zij het op veel minder grote schaal dan inDuitsland en Italië. In Groot-Brittannië, Polen, Hongarije enRoemenië hebben de vakcentrales hun leden eveneens opgeroepen totacties, zo meldde het Duitse journaal.