AMSTERDAM - Een aantal prominente culturele instellingen inAmsterdam dreigt zijn subsidie van de gemeente geheel ofgedeeltelijk kwijt te raken. Dit heeft Het Parool zaterdag op basisvan een uitgelekt pre-advies van de Amsterdamse Kunstraad aanwethouder Belliot (Cultuur) geschreven.

Volgens de krant dreigenonder meer theater Carré, de Beurs van Berlage, fotografiemuseumFOAM, het Amsterdams Centrum Fotografie en het Stedelijk Museumminder of geen geld meer te krijgen.

De Kunstraad wilde zaterdag niet reageren. "Het is nog geenopenbaar advies", aldus een zegsman. Op 10 mei komt hetadviesorgaan met het definitieve advies naar buiten, dat wordtverwerkt in het Kunstenplan 2005-2008. In dit plan bepaalt degemeente wie de komende jaren subsidie krijgt. Cultureleinstellingen kunnen nog protesteren tegen het voorlopige advies.