NEW YORK - Spanje heeft vrijdag spijt betuigd voor hetoverhalen van de VN-Veiligheidsraad de ETA te beschuldigen van debomaanslagen in Madrid op 11 maart. In een brief aan deVeiligheidsraad zei de Spaanse ambassadeur Inocencio Arias dat dedestijds beschikbare informatie de politieautoriteiten totconclusies had gebracht "die niet werden bevestigd door de feitendie later aan het licht kwamen".

"Op die basis legde Spanje de Veiligheidsraad een petitie voor,die was geformuleerd in de uren direct na de aanslagen en die ik nubetreur", schreef Arias. Hij zei dat de aanslagen waren gepleegddoor "radicale islamitische elementen" en dat Spanje de raad opde hoogte zou houden van zijn onderzoeken.

Ondanks twijfels nam de vijftien leden tellende raad enkele urenna de aanslagen een resolutie aan waarin de Baskischeafscheidingsbeweging ETA werd genoemd als dader. In eerdereveroordelingen van terroristische aanslagen noemde deVeiligheidsraad nooit namen van groeperingen. In dit geval was dedruk van Spanje, een lid van de raad, echter bijzonder groot om datwel te doen.

De Duitse ambassadeur Gunter Pleuger, die deze maand voorzitteris van de Veiligheidsraad, zei dat geen verdere actie wordtondernomen. "De zaak is gesloten", zei hij.