DEN HAAG - De uitval bij de inburgeringscursussen voor mensen die al langer in Nederland zijn, blijft hoog: ruim 35 procent van de deelnemers aan de taalcursussen valt tussentijds uit. De meerderheid blijft zonder opgaaf van redenen weg.

Dit schrijft minister Van Boxtel

Van Boxtel heeft inmiddels met gemeenten afspraken gemaakt om de cursussen minder vrijblijvend te maken. Zo moeten gemeenten contracten afsluiten met de zogenoemde 'oudkomers', waarin afspraken staan over het volgen van de cursus en mogelijke consequenties.

Het wordt mogelijk deze groep mensen te belonen voor het afmaken van de cursus of te bestraffen wanneer de cursus niet wordt afgemaakt. Ook moet het aanbod van de cursussen beter aansluiten bij de behoefte van de deelnemers.