DEN HAAG - De proef om jongeren elektronisch huisarrest te geven als zij in voorlopige hechtenis zitten, is definitief stopgezet. De straf is slechts voor een beperkte groep jongeren geschikt, omdat bijvoorbeeld een stabiele thuissituatie een vereiste is. En die ontbreekt nu juist vaak.

Een andere proef met nachtdetentie voor jongeren werkt daarentegen erg goed. Staatssecretaris Kalsbeek

De PvdA-bewindsvrouwe had vorige week al laten blijken erg enthousiast te zijn over de geboekte resultaten.