UTRECHT - Op de man af gevraagd ziet de helft van de leraren een groot gevaar in de feminisering van het onderwijs. Dat blijkt uit een enquête in de vrijdag verschenen editie van het Onderwijsblad.

De mannen vrezen dat de kwaliteit door de grote aantal vrouwelijke leraren gevaar loopt. Leraressen vinden dat onzin en zien in de komst van mannen een zegen.

Het Onderwijsblad, een uitgave van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ondervroeg vijfhonderd leraren. Ze zeggen af te willen van wat wordt genoemd "het hoge kippenhokgehalte'' in de lerarenkamers. "Met meer mannen gaat het tenminste niet alleen over baby's'', zegt een ondervraagde lerares. De meerderheid van de geënquêteerden vindt een betere honorering het enige effectieve antwoord om de feminisering af te remmen.