DEN HAAG - Een stop op imams uit het buitenland kan ervoorzorgen dat de inburgeringscursus voor islamitische voorgangers volloopt met moslims met een Nederlandse nationaliteit. Die hoeven danook niet meer in te burgeren. Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD enGroenLinks ziet wel wat in zo'n moratorium op importimams, zo bleekdonderdag tijdens een debat.

GroenLinks maakt wel het voorbehoud dat een importstop pas aande orde is als er in september volgend jaar nog geen officiëleimamopleiding is.

Geen straf

Nu krijgen imams die naar Nederland komen om hier voorganger teworden in een moskee, een zogeheten Machtiging Voorlopig Verblijf,een soort visum. Zij horen een inburgeringscursus te doen, maarworden niet gestraft als zij die niet afmaken. Volgens ministerVerdonk (Integratie) hebben 43 imams zo'n cursus gedaan. InNederland werken er 400 tot 500.

Verdonk wees er op dat plannen voor een nieuwinburgeringsstelsel in de maak zijn, die veel strengere eisenstellen aan mensen die hier willen komen werken.VVD-Kamerlid Hirsi Ali wil zondermeer af van de imams diehierheen komen om in een moskee te gaan werken. Er zijn volgenshaar genoeg moslims in Nederland die ook imam kunnen worden. Haarcollega Dijsselbloem (PvdA) vindt het ook "te gemakkelijk" om deimams uit het buitenland te halen. Sterk (CDA) is niet tegen, maarvraagt zich af of dit dan ook niet voor andere "geestelijkebedienaren" moet gelden.

Godsdienstvrijheid

Voorzitter A. Tonca van de Turks-Islamitische CultureleFederatie ziet niets in een verbod op imams uit het buitenland tehalen. "Daar gaan wij zelf over. Het is niet aan de overheid omzich daarmee te bemoeien. De geloofsgemeenschap bepaalt zelf wie zeals voorganger aanstelt. Godsdienstvrijheid en de scheiding vankerk en staat zijn een groot goed." De overheid heeft volgens hemwel het recht om bij buitenlandse imams eisen aan bijvoorbeeldbeheersing van de Nederlandse taal te stellen.