EINDHOVEN - De ouders van een 15-jarig Eindhovens meisjehebben besloten geen aangifte te doen tegen het blad Aktueel wegenshet verspreiden van kinderporno. Hun raadsman H. Nieuwenhuizenheeft dit donderdag gezegd. De ouders beginnen evenmin een civieleprocedure om schadeloos te worden gesteld.

Aanvankelijk waren de ouders wel van plan actie te ondernemen.Het blad publiceerde onlangs naaktfoto's van het meisje. Het kindhad bij het maken van die foto's gezegd dat ze 18 jaar was. Hetblad heeft onlangs in een rectificatie al het boetekleedaangetrokken. Ook heeft het meisje een bescheiden schadevergoedinggekregen.

Mediabelangstelling

De ouders laten het er nu bij zitten om te voorkomen dat hetmeisje langdurig wordt blootgesteld aan mediabelangstelling, aldusde raadsman.