ROME/ROTTERDAM - De landelijk recherche heeft op verzoek van de ItaliaanseDienst voor maffiabestrijding (Direzione Distrettuale Antimafia -DDA) in Perugia donderdagochtend vijf adressen doorzocht. Het gaatom twee lokaties in Amsterdam, twee in Etten-Leur en een inMaassluis. Bij de invallen zijn computers, cd-roms, videobanden,mobiele telefoons, prepaid telefoonkaarten, simkaarten endocumenten in beslag genomen.

De actie maakt deel uit van een groot onderzoek naarde extreem-linkseguerilla-partij Revolutionaire Volksbevrijdingspartij-front (DHKP-C). Wereldwijd zijn donderdag tientallen ledenvan de Turkse extremistische partij opgepakt. Dat hebbenfunctionarissen van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zakenmeegedeeld. De meeste arrestaties, 41 volgens de autoriteiten,hadden plaats in Europa. Verscheidene landen hebben dat ook gemeld. InNederland zijn geen arrestaties verricht.

Betrokkenheid

Een Turk is in Athene gearresteerd. Hij wordtin Duitsland gezocht wegens betrokkenheid bij terrorisme, zo melddede Griekse radio. Het is vooralsnog onduidelijk in welke andereEuropese landen de arrestaties plaats hadden.

Ook op de Filipijnen zijn vier Turken opgepakt op verdenking vanlidmaatschap van een terroristische groepering, zo liet eenwoordvoerder van het Filipijnse leger donderdag weten. Het is nogonduidelijk of het ook gaat om leden van de DHKP-C.

Berichtenverkeer

De in Italië woonachtige verdachten onderhielden volgens de DDAin Perugia contacten met personen in Nederland. Die zoudenverantwoordelijk zijn voor het coderen van het berichtenverkeer vande organisatie. In Nederland is de DHKP-C niet verboden.