AMELAND - Greenpeace voert donderdagochtend actie tegen de mogelijke gaswinning in het Waddengebied. Dat gebeurt op de gaswinlocatie van de NAM bij Ameland. Drie klimmers trachten de tekst 'Laat het Wad niet zakken' te schilderen op de wand van het vijftien meter hoge platform.

Met deze actie protesteert de milieuorganisatie tegen het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) om winning van het waddengas toe te staan. Dit rapport wordt vanmorgen in Den Haag gepresenteerd.

De milieuorganisaties vraagt de regering het Waddengebied te beschermen tegen alle activiteiten die de natuur kunnen aantasten. Volgens Greenpeace onderschat de commissie Meijer de gevolgen van de kokkelvisserij en van gaswinning. Toekomstige gaswinning onder de Waddenzee leidt volgens de milieuorganisaties onvermijdelijk tot bodemdaling.

Greenpeace vindt dat de kokkelvisserij per direct moet worden gestopt. De organisatie wijst erop dat Denemarken en Duitsland de visserij al hebben verboden wegens de negatieve gevolgen voor onder andere zeevogels. De commissie Meijer adviseert de kokkelvisserij over zeven jaar te beëindigen.