AMSTERDAM - Vrouwen in Kenia hebben dagelijks te lijden van fysieke en mentale mishandeling of marteling. Verkrachting binnen het huwelijk komt bijzonder vaak voor, mede omdat die niet als strafbaar geldt. Dat stelt Amnesty International in een rapport dat vrijdag op de Internationale Vrouwendag is gepubliceerd.

Het geweld tegen vrouwen is in Kenia wijdverspreid. Ongeveer de helft van vrouwelijke bevolking heeft ermee te maken. De regering in Nairobi onderneemt er weinig tegen. Amnesty International roept haar daarom op wetgeving in te voeren om aan de straffeloosheid van vooral verkrachting een einde te maken.

Het aantal aangiften van verkrachting is de afgelopen jaren toegenomen van van 515 in 1990 tot 1675 in 2000. Dat is slechts het topje van de ijsberg, want in de meeste gevallen wordt geen aangifte gedaan. Daarom spreekt Amnesty van de 'onzichtbare misdaad'.

Een van de grootste problemen in het Afrikaanse land is dat vrouwen die lijden onder verkrachting en andere vormen van geweld, onvoldoende door de wet worden beschermd. Zij hebben nauwelijks toegang tot het rechtssysteem en worden vaak door bepaalde culturele tradities ervan weerhouden aangifte te doen. Dit geldt niet alleen voor verkrachting binnen het huwelijk, maar in nog sterkere mate voor verkrachting door overheidsdienaren.

Privé-zaak

Bij de politie vinden de vrouwen vaak weinig gehoor. Politiefunctionarissen gedragen zich vaak discriminerend jegens vrouwen. Geweld tegen vrouwen in het huwelijk wordt als een privé-zaak gezien, de slachtoffers worden daarom naar huis gestuurd als zij aangifte doen. Ook lopen ze de kans uitgescholden te worden.

Het rechtssysteem functioneert niet goed. Advocaten zijn zeker voor vrouwen die economisch afhankelijk zijn van hun echtgenoot, te duur. Slachtoffers vertelden Amnesty dat hun man arrestatie ontliep door de politie om te kopen. Sommige rechtbanken nemen verkrachtingszaken niet eens in behandeling, omdat zij vinden dat het om een privé-zaak gaat die dorpsoudsten moeten oplossen.

De regering van president Daniel arap Moi heeft gelijke behandeling van mannen en vrouwen en maatregelen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan toegezegd, maar is deze belofte niet nagekomen. Ook de discriminatie van vrouwen bij de politie, in gevangenissen en in het rechtssysteem is niet aangepakt, hoewel Kenia internationale verdragen daarover heeft ondertekend.