DEN HAAG - Om herhaling van de rel over de inrichtingskosten van uitkeringsfabriek UWV te voorkomen, verscherpt minister De Geus van Sociale Zaken het toezicht. Het UWV en de andere zelfstandige bestuursorganen waarvoor hij verantwoordelijk is, moeten hun huisvestingsbeleid vanaf nu begrijpelijk en tot achter de komma toelichten.

De Geus heeft dat de Tweede Kamer dinsdag laten weten. Donderdag is er een debat over de UWV-kwestie, die topman Joustra de kop kostte. Hij zou De Geus hebben voorgelogen over de inrichtingskosten van de nieuwe UWV-kantoren in Amsterdam.