AMSTERDAM - Nederlandse kinderen worden vooral in het midden van de week geboren, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op dinsdag, woensdag en donderdag vinden relatief veel geboortes plaats. In het weekend zakt dat aantal drastisch.

Opvallend is ook dat in de zomermaanden plus oktober het aantal geboorters hoger ligt dan in de rest van het jaar. Waar het gemiddelde in de andere maanden niet of nauwelijks boven de 540 uitkomt, ligt het gemiddelde in de voornoemde maanden rond de 580.

In 2002 zagen 202.000 kinderen het levenslicht, wat neerkomt op een gemiddelde van 554 per dag. Het dagelijks aantal geboorten varieerde echter sterk. Op dinsdag 24 september 2002 werd het grootst aantal kinderen geboren: 693. Op zondag 13 januari werd met 396 het kleinst aantal kinderen geboren.

Ook op feestdagen werden minder kinderen geboren. In 2002 zagen op Hemelvaartsdag, 9 mei, 457 kinderen het levenslicht, tegen 591 kinderen op een gemiddelde donderdag. Op nieuwjaarsdag werden 411 kinderen geboren, terwijl dit er op een gemiddelde dinsdag 601 waren. Ook op beide kerstdagen werden er minder kinderen ter wereld gebracht dan op een normale woensdag of donderdag.