AS SAMAWAH - Nederlandse militairen in de provincie Al Muthanna in Irak verloochenen hun afkomst niet: op verzoek van de autoriteiten helpen zij de plaatselijke bevolking in de strijd tegen stijgend water in de Eufraat. Het ministerie van Defensie in Den Haag heeft dat zondag laten weten.

Het waterpeil in de rivier stijgt met enkele centimeters per dag waardoor op enkele plaatsen de dijken dreigen te bezwijken. De militairen helpen onder andere bij het verstevigen van de waterkering met zandzakken. Verder worden militaire voertuigen ingezet voor het verplaatsen van grond.

Volgens Defensie zijn de dijken inmiddels voldoende verzwaard en stabiel, hoewel het water volgens de lokale bevolking nog enkele weken blijft stijgen. Acht jaar geleden werd het gebied voor het laatst getroffen door overstromingen.

De internationale coalitie in Irak heeft 50.000 dollar en 25.000 zandzakken beschikbaar gesteld voor de versterkingsoperatie. Het Nederlandse leger zet mensen en materieel van de geniecompagnie van de 42 NL Battlegroup in. Militairen van de Charley-Compagnie zorgen voor bewaking.