DEN HAAG - In het kabinet is een meningsverschil ontstaan over de aanpak van exorbitante beloningen voor topbestuurders van bedrijven. Minister De Geus (Sociale Zaken) wil een grotere rol voor de ondernemingsraad (OR), bijvoorbeeld door een verplichting de OR vooraf in te lichten over de beloning van een topbestuurder. De ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) zijn daar tegen, zo melden ingewijden woensdag.

Zalm en Brinkhorst vrezen dat het voorstel slecht is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Zij zien meer in een grotere invloed van de aandeelhouders van bedrijven, in lijn met de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat.

Gedragscode

Die commissie kwam vorig jaar met een gedragscode voor ondernemingen. Kern ervan is dat bedrijven meer openheid van zaken moeten geven en dat de macht van aandeelhouders wordt vergroot. Het kabinet heeft vorige maand de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat vrijwel helemaal overgenomen. Een grotere rol voor de OR, in de Tweede Kamer eerder weleens geopperd, zag het kabinet nooit zitten.

Exorbitante beloningen aan de top van bedrijven leiden al een aantal jaren tot beroering in samenleving en politiek. Recent nog toen bleek dat topman Kist van bankverzekeraar ING een inkomenssprong van 60 procent heeft gemaakt. Naar aanleiding daarvan stuurde De Geus een brief aan werkgeversorganisatie VNO-NCW met een oproep de enorme loonstijgingen tegen te gaan.

Ondernemersklimaat

VNO-NCW-voorzitter J. Schraven stuurde de minister een brief teug, waarin hij de bewindsman verweet grote internationale ondernemingen het land uit te jagen. "Wij steunen dan ook het argument van Zalm en Brinkhorst, dat we ons niet in de unieke positie moeten manoeuvreren een slecht ondernemersklimaat te creëren", stelde een woordvoerder van VNO-NCW. Daarbij wees hij erop dat Nederland het enige land in de wereld zou worden waar een medezeggenschapsorgaan wat te zeggen heeft over de beloning van de bedrijfstop.

De FNV wijst juist het argument van Zalm en Brinkhorst - dat het Nederlands vestigingsklimaat verslechtert door een grotere rol voor de OR - als onzin van de hand. "Een serieus bedrijf kijkt naar zaken als belastingen en het opleidingsniveau van een beroepsbevolking", aldus FNV-voorzitter L. de Waal.

Kapotschamen

Volgens voorzitter D. Terpstra van het CNV moeten "de elite" van het bedrijfsleven en VNO-NCW zich "inmiddels kapotschamen dat ze de ontwikkeling van de topinkomens nog steeds niet in de klauwen hebben". Volgens Terpstra kan meer informatierecht voor de OR juist een goede bijdrage leveren aan het waarmaken van de afspraken over goed ondernemerschap in de code-Tabaksblat.

Het kabinet praat volgende week vrijdag verder over de mogelijke rol van de OR bij de aanpak van topinkomens. Zowel de FNV als het CNV benadrukt het nu wel een keer eens te zijn met de minister van Sociale Zaken. "Maar wij zien het somber in voor een grotere rol voor de OR als het conflict speelt tussen De Geus en Zalm", zei De Waal. Dinsdag liet de vakbondsvoorman ook al na een gesprek over de WAO weten weinig vertrouwen te hebben in De Geus.