ETTEN-LEUR - Onbekenden hebben in Etten-Leur de grond waar een asielzoekerscentrum (azc) moet komen met zwaar giftige stoffen vervuild. Ze goten de ontvetters tetrachloormethaan en trichloormethaan en minerale olie in peilbuizen waarmee bodemonderzoek werd gedaan aan de Streek in Etten-Leur.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het grondwater op die plaats vrij ernstig vervuild. De hoeveelheid giftige stoffen bedraagt volgens hem vele honderden malen de toegestane norm. De stof tetrachloormethaan is sinds een aantal jaren zelfs een verboden middel.

De gemeente Etten-Leur heeft bij de politie aangifte gedaan van de vervuiling. Die zegt dat de kans om de zaak op te helderen bijzonder klein is omdat iedereen de middelen in bezit kan hebben.

Geen vertraging

Het is niet duidelijk wat de daders met hun actie hebben beoogd. De gemeentewoordvoerder zegt dat de procedure voor de totstandkoming van het azc vooralsnog geen vertraging zal oplopen.

Een aantal omwonenden van de Streek maakt bezwaar tegen de komst van het azc. Ze vroegen om nader onderzoek naar bodemvervuiling op de plek waar het centrum moet komen, nadat uit een eerste bodemonderzoek slechts een lichte vervuiling was gebleken.

De omwonenden bleven er echter bij dat de plaats door de vervuiling ongeschikt is voor de vestigingen van een azc. De gemeente besloot daarop een bodemonderzoek uit te laten voeren.