DEN HAAG - Nederland en Thailand zijn het dinsdag in Bangkok op ambtelijk niveau eens geworden over de tekst van een soort uitleveringsverdrag voor gevangenen (WOTS-verdrag). Het verdrag maakt het mogelijk gevangenen onder bepaalde voorwaarden hun straf in eigen land te laten uitzitten.

Volgens een woordvoerder van Justitie die de overeenkomst bevestigde, kan het verdrag echter pas van kracht worden als er ook politieke overeenstemming over de tekst is bereikt.