DEN HAAG - Een kwart van de taakstraffen is vorig jaar mislukt. Het merendeel van de veroordeelden die de werkstraf niet afmaakten heeft de rest van de straf in de gevangenis uitgezeten. Dat heeft minister Donner (Justitie) dinsdag geschreven in antwoord op Kamervragen van CDA'ers Van Haersma Buma en Jager.

Die wilden weten of criminelen die hun taakstraf niet afmaken, daar mee wegkomen. Dat is niet het geval, aldus Donner. Ze moeten allemaal hun straf voltooien. Doen ze dat ook niet in de herkansing, dan gaan ze de cel in. Wel is vorig jaar een aantal alternatief gestraften naar huis gestuurd omdat er geen cellen vrij waren. Die moesten later hun vervangende hechtenis alsnog uitzitten. Donner heeft inmiddels meer cellen laten reserveren voor arrestanten, waaronder ook de criminelen die hun taakstraf niet hebben voltooid: zeshonderd oplopend tot 1200 in de loop van dit jaar.

In 2003 werd ruim driekwart van de opgelegde taakstraffen wel afgemaakt, ondanks de explosieve groei van het aantal werkstraffen. In totaal legden de rechters er ongeveer 26.500 op.

De bewindsman ziet niks in het plan van de CDA'ers om in plaats van vervangende hechtenis een boete op te leggen. De sanctie op het mislukken van een taakstraf moet zwaarder zijn dan die taakstraf zelf, vindt hij. Een boete is dat niet.