TILBURG - De gemeenteraad van Tilburg heeft maandagavondPvdA'er Ruud Vreeman voorgedragen als kandidaat voor hetburgemeesterschap van Tilburg. Vreeman is op dit momentburgemeester van Zaanstad.

Ook CNV-voorzitter Doekle Terpstra was kandidaat. De kandidatuurvan beide kandidaten lekte uit. Vorige week deed devertrouwenscommissie aangifte van het lekken van de namen. Tilburgheeft een burgemeestersvacature door het overlijden in septembervan PvdA'er Johan Stekelenburg.

De gemeenteraad heeft geheimhoudingsplicht. Daarom konplaatsvervangend raadsvoorzitter Marjo Frenk de keuze voor Vreemanmaandagavond niet toelichten. De raad had bijna twee uur nodig omtot een besluit te komen. Frenk wilde niet toelichten waarom deraad zoveel tijd nodig had. "Een goed besluit nemen kost nueenmaal tijd", was het enige wat zij erover wilde zeggen.

Vreeman was eerder kandidaat-voorzitter bij de sportkoepelNOC-NSF. Toen werd hij verslagen door Tweede-Kamerlid EricaTerpstra.