WILLEMSTAD - De Nederlandse Antillen krijgen militairebijstand van Nederlandse mariniers in de strijd tegen decriminaliteit. Dat heeft minister Kamp van Defensie maandag latenweten tijdens zijn werkbezoek aan Curaçao.

Volgens Kamp heeft de Antilliaanse premier Mirna Louisa-GodettNederland gevraagd om hulp in de strijd tegen illegalen endrugscriminaliteit. Het aantal illegalen dat via de talloze baaienvan het eiland ongemerkt aan land komt, blijkt toe te nemen. Ook dedrugssmokkel en de daaraan gerelateerde criminaliteit groeit. Ditjaar kwamen op Curaçao al vijftien personen door geweld om hetleven.

Het is de bedoeling dat mariniers met name op zee de Kustwachtgaan bijstaan om de criminaliteit een halt toe te roepen, aldusKamp. Het fregat Van Galen wordt ingezet, evenals de helikopter aanboord. Om hoeveel mariniers het gaat wilde de minister niet kwijt.

Prettig gesprek

"Er zijn zo'n 1100 Nederlandse militairen in dit gebiedgelegerd en een deel van hun activiteiten wordt gericht op decriminaliteitsbestrijding", zei hij. Wanneer de bijstand ingaat isnog niet bekend. "Dat gaat in overleg met de Antilliaanseregering", aldus de minister. Maandagochtend sprak hij metLouisa-Godett. "Een prettig gesprek", aldus Kamp.

Hij heeft tijdens dit onderhoud aan de Antilliaanse premier hetverzoek gedaan om zo snel mogelijk een overeenkomst met Venezuelatot stand te brengen. De kustwacht heeft de medewerking van deVenezolaanse autoriteiten nodig in de strijd tegen de zogenoemde'go fasts'. Deze speedboten worden vaak gebruikt voor drugssmokkel.

Dienstplicht

Verder heeft de Defensieminister de Antillen ruim 2,5 miljoeneuro voor drie jaar toegezegd voor de Antilliaanse Militie, dedienstplicht. Kamp roemde het project, waarbij 150 jongeren perjaar een opleiding krijgen, verzorgd door het Korps Mariniers.

Kamp brengt dinsdag een bezoek aan Aruba en reist dinsdagavondterug naar Nederland, een dag eerder dan voorzien wegens hetoverlijden van prinses Juliana.