BRUSSEL - Nederland heeft een kandidaat voor de nieuwefunctie van chef terreurbestrijding in de Europese Unie. Dat heeftminister Bot van Buitenlandse Zaken maandag meegedeeld na overlegmet zijn EU-collega's in Brussel. Vorige week ontkende ministerRemkes van Binnenlandse Zaken na overleg in Brussel nog dat er een"officiële" Nederlandse kandidaat is.

Bot wilde de naam van de kandidaat maandag niet noemen. InBrussel circuleert echter al enkele dagen de naam vanoud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Gijs de Vries (VVD).Volgens Bot zijn er meerdere kandidaten voor de functie.Diplomatieke bronnen meldden eerder dat er drie of vier kandidatenzijn voor de coördinator veiligheid en terreurbestrijding.

Keuze

EU-gezant voor het buitenland Solana, die ook leiding geeft aanhet secretariaat van de Europese lidstaten in Brussel, moet binnenenkele dagen een keuze maken. De veiligheidschef ofterreurbestrijder komt rechtstreeks onder de Spanjaard Solana tevallen. "Ik heb onze kandidaat van harte bij de heer Solanaaanbevolen", aldus Bot maandag.

De nieuwe 'anti-terreurtsaar', zoals Britse media de functie algedoopt hebben, moet binnen 180 dagen na zijn aantreden een rapportpresenteren waarin staat op welke concrete punten de strijd tegenterrorisme in de EU kan verbeteren.

De Benelux-landen drongen vrijdag al aan op een dergelijkerapportage binnen een half jaar. De EU-regeringsleiders moetentijdens hun driemaandelijkse top, eind deze week, nog wel formeelinstemmen met de aanstelling van een Europese terreurbestrijder.