MADRID/DEN HAAG - De Spaanse politie heeft nog vierverdachten aangehouden in verband met de aanslagen van 11 maart inMadrid. Een Spaanse publieke radiozender meldde maandag dat allevier arrestanten van Arabische afkomst zijn.

In totaal arresteerde de politie tot nu toe veertien mensenwegens mogelijke betrokkenheid bij het bloedbad, dat 202 personenhet leven kostte. Van de vijf verdachten die zaterdag na de aanslagwaren opgepakt, is het voorarrest inmiddels verlengd.

Explosieven

Volgens de Spaanse krant El Mundo leverde een 27-jarige werklozemijnwerker de explosieven voor de aanslagen. Het zou om kneedbommengaan die zijn gestolen uit een steengroeve in de buurt van hetNoord-Spaanse Tineo.

De betrokken Spanjaard moest zijn baan als mijnwerker drie jaargeleden opgeven na een ongeval. Hij leverde de springstof aan dedaders nadat zij hadden verzekerd dat de explosieven in deMarokkaanse mijnbouw gebruikt zouden gaan worden.

Eind vorige week was bekend geworden dat de gebruikteexplosieven uit de mijnbouw afkomstig moesten zijn. De onderzoekersleidden dat af uit onderzoek van een niet ontplofte bom, die samenmet een daaraan gekoppelde mobiele telefoon werd gevonden in eenrugzak. Het mobieltje had dienst moeten doen alsontstekingsmechanisme.

Op de gevonden springstof van het merk Eco waren nogregistratienummers te lezen, die al snel wezen naar Noord-Spanje.Volgens El Mundo heeft de 27-jarige de kneedbommen steeds in delengestolen. De politie onderzoekt momenteel verscheideneNoord-Spaanse steengroeven.

Geestelijke bijstand

Het dagblad El Mundo meldde maandag verder dat meer dan 18.000mensen geestelijke bijstand zochten als gevolg van de aanslagen. Demeeste hulpzoekenden meldden zich telefonisch bij instellingen. Intotaal boden meer dan 1400 psychologen hun diensten gratis aan.

De Britse kroonprins Charles en premier Blair wonen woensdag inMadrid de officiële herdenkingsdienst bij voor de slachtoffers vande bomaanslagen. Medewerkers van Blair wilden niet zeggen of depremier ook een ontmoeting zal hebben met de aankomend premierZapatero. Diplomaten zeiden dat het heel ongebruikelijk zou zijnals dat niet het geval was.

Irak

De socialist Zapatero was fel gekant tegen de Amerikaans-Britseaanval op Irak. Hij gaf al aan de Spaanse troepen uit Irak terug tewillen trekken. Zapatero won de verkiezingen die drie dagen na deaanslagen plaatshadden.

Premier Balkenende had de herdenking in Madrid willen bijwonen,maar woensdag vindt een bijzondere Verenigde Vergadering van deStaten Generaal plaats voor de overleden prinses Juliana.Balkenende zal daar een toespraak houden. Wie Nederland nu inMadrid zal vertegenwoordigen wordt op korte termijn beslist, aldusde Rijksvoorlichtingsdienst maandag.