DEN HELDER - Een eskadercommandant van de Koninklijke Marine is uit zijn functie gezet omdat hij zich te buiten is gegaan aan ongewenste intimiteiten.

Dat heeft staatssecretaris Van der Knaap van Defensie geschreven in antwoord op Kamervragen van het Kamerlid Teeven (Leefbaar Nederland).

De hoge officier ging in de fout aan boord van het fregat Willem van der Zaan. Na onderzoek besloot de bevelhebber van de zeestrijdkrachten, mede op verzoek van de officier zelf, de man uit zijn functie te zetten.

Volgens Van der Knaap is uit het onderzoek 'duidelijk geworden dat het gedrag van de eskadercommandant niet overeenkomt met hetgeen de Koninklijke Marine van een officier van zijn rang en positie verwacht.'