DEN HAAG - De politieke partijen reageren bedroefd op het overlijden van prinses Juliana en prijzen haar verdiensten voor het land. "Nederland verliest in haar een betrokken en warme persoonlijkheid", aldus CDA-fractievoorzitter Verhagen.

Volgens Verhagen wist Juliana 'op een heel directe en open wijze invulling te geven aan het koningschap'. "Koningin Juliana was de koningin van de wederopbouw. Zij was een echte moeder der natie. Op een onconventionele en moedige manier steunde zij de Nederlanders in moeilijke tijden; in crisistijd, in oorlogstijd, bij de wederopbouw en tijdens de watersnood."

"De gedachten van het CDA gaan nu uit naar prins Bernhard en haar kinderen en kleinkinderen. Haar warme betrokkenheid zal niet snel worden vergeten," aldus Verhagen.

'Medemenselijk'

Betrokken is ook een woord dat de PvdA gebruikt om in een persverklaring de prinses te beschrijven. Juliana is voor de partij de 'koningin die het Koninklijk Huis een plek midden in de Nederlandse samenleving heeft bezorgd'. "Zij is van grote betekenis geweest voor veel mensen. Ze was altijd betrokken en medemenselijk en stond voor mensen die het moeilijk hadden." De partij zegt bedroefd kennis te hebben genomen van het overlijden en de koninklijke familie 'alle kracht toe te wensen bij het dragen van dit verlies'.

'Pijn in het hart'

D66-fractievoorzitter Dittrich uitte namens zijn fractie eveneens zijn medeleven met prins Bernhard, koningin Beatrix en de gehele koninklijke familie. "Met pijn in het hart heeft D66 het bericht gehoord van het overlijden van Juliana. Zij gaf op zeer menselijke wijze invulling aan het koningschap. Haar warmte en ongedwongenheid laten een dierbare herinnering na," zei Dittrich zaterdag in een reactie.

'Markant'

De SP herinnert prinses Juliana 'als een markante persoonlijkheid die op geheel eigen wijze invulling gaf aan haar koningschap. Zij heeft voor zeer veel Nederlanders veel betekend,' aldus het Tweede-Kamerlid Van Bommel.

In een reactie op het overlijden van de prinses zei het Kamerlid vooral veel respect te hebben gehad voor de manier waarop zij probeerde 'de afstand tussen vorst en bevolking te slechten'. De SP wenst de nabestaanden van de prinses 'veel sterkte met de verwerking van dit verlies'.

Fractievoorzitster Halsema van GroenLinks sprak haar medeleven uit naar prins Bernhard en de kinderen en kleinkinderen van de prinses. "Maar in het bijzonder naar koningin Beatrix die zo snel na de dood van haar man nu ook haar moeder verliest," voegde zij daar aan toe. "Nederland heeft een zachte betrokken koningin verloren, die op verschillende gelegenheden ook grote moed heeft getoond."

'Gelovige vrouw'

De christenunie herinnert zich Juliana als 'een gelovige vrouw die niet schroomde haar morele opvattingen duidelijk te laten blijken, ook al leidde dat soms tot spanningen met ministers'. "Prinses Juliana was een bijzondere koningin. Zij laat een onvergetelijke indruk achter als koningin van het volk."

SGP-fractievoorzitter Van der Vlies zei dat zij op een "warme en menselijke wijze inhoud gaf aan haar koningschap, levend vanuit het voor haar zo wezenlijke besef tijdens haar inhuldiging: 'Wie ben ik, dat ik dit doen mag'. Juliana zal in de herinnering van veel Nederlanders voortleven als koningin Juliana."

Bijzonder

Fractievoorzitter Herben van de LPF zei dat 'een bijzonder mens van ons heengegaan'. "De hartelijke en zorgzame persoonlijkheid van toenmalig koningin Juliana heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat Nederland snel zijn zelfvertrouwen herwon na vijf bezettingsjaren." Het is volgens hem ook niet toevallig dat haar regeerperiode de tijd omspande die door een populaire tv-serie werd aangeduid als 'Toen was geluk heel gewoon'. Namens de LPF zei Herben zijn medeleven te willen betuigen met de koninklijke familie.

Verdriet

De voorzitters Weisglas van de Tweede Kamer en Timmerman-Buck van de senaat schreven zaterdag ook dat prinses Juliana in de harten van velen zalvoortleven. "Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden en leven zeer mee met hare majesteit de koningin, zijne koninklijke hoogheid prins Bernhard en de overige leden van het Koninklijk Huis," aldus de gezamenlijke verklaring van beide voorzitters.

Kok

Oud-premier Kok is 'dankbaar voor de grote betekenis die prinses Juliana als koningin en als mens voor Nederland en het Nederlandse volk heeft gehad'. "Als mens vooral vanwege de intense, warme, sociaal-maatschappelijke betrokkenheid die zij toonde voor de mensen en hun problemen", zei Kok zaterdag. Hij was premier van 1994 tot 2002.

Van Agt

A. van Agt, eveneens oud-premier, typeerde haar als een koningin met een vredevolle en liefdevolle uistraling. De voormalig politicus herinnert zich het meest de morele inspiratie van de gesprekken die hij met haar heeft gevoerd.

Voor Van Agt, premier van eind 1977 tot en met november 1982, stond Juliana voor vrede, geweldloosheid en ontwikkelingshulp. Ze was volgens hem in eigen land gedreven 'om er te zijn en te zorgen voor mensen in nood en vooral gehandicapten'. In gesprekken met de CDA'er maakte ze van haar hart geen moordkuil. "Ze was ongestilleerd. Heel erg een gevoelsmens met de nobelste emoties en niet erg zakelijk. Er zat ook niet veel ordening in de gesprekken die we voerden."

Wanneer politiek dogmatisme het leek te winnen van de medemenselijkheid, kon de koningin zich volgens de oud-premier soms heel geëmotioneerd tonen en zelfs een beetje opstandig.