UTRECHT - De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland betuigen hun oprechte leedwezen met het overlijden van "de alom geliefde prinses Juliana, die voor de eenheid van ons land van grote betekenis was". Zij condoleren van harte Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard, Hare Majesteit de Koningin en de gehele koninklijke familie.

De bisschoppen bidden dat prinses Juliana "na een lang leven dat gewijd was aan de dienst voor het vaderland, mag delen in Gods vreugde en vrede". De verklaring ondertekend door kardinaal Simonis en de andere bisschoppen.