AMSTERDAM - Ongeveer driekwart van de Amerikanen heeft geen gunstig beeld van islamitische landen en ruim tweederde denkt dat deze beter af zouden zijn als ze de westerse normen en waarden over zouden nemen. Dit blijkt uit een enqûete van CNN, USA Today en Gallup.

Van de 863 Amerikanen die werden ondervraagd, meent een meerderheid dat moslims de westerse normen niet respecteert. Een kleine dertig procent van de ondervraagden denkt dat de meeste moslims Osama bin Laden bewonderen en ongeveer evenveel Amerikanen zijn van mening dat de islam meer geweld propageert dan andere religies.

Verder verklaarde 82 procent van de deelnemers dat de islamitische wereld een negatief beeld van de Verenigde Staten heeft. Dit beeld zou vooral veroorzaakt worden door verkeerde informatie.

Uit een vergelijkbaar onderzoek dat onlangs in islamitische landen werd uitgevoerd, bleek dat de meeste inwoners van deze landen Amerika arrogant vinden en menen dat de Verenigde Staten vooringenomen zijn tegen de islamitische cultuur.