DEN HAAG - "Vandaag is ons land in zekere zin zijn moeder kwijt geraakt. Wij herdenken haar met groot respect en zijn dankbaar voor alles wat prinses Juliana voor ons land heeft betekend." Met die woorden sloot premier Balkenende zaterdag zijn televisietoespraak af naar aanleiding van het overlijden van prinses Juliana.

Balkenende loofde de warmte en de betrokkenheid die Juliana gedurende haar leven tentoonspreidde. Haar koningschap vervulde zij met met "grote plichtsbetrachting", maar "kenmerkend was haar menselijke benadering".

Sociaal

De premier bracht de eigen woorden van de toenmalige koningin in herinnering dat zij "wanneer zij geen koningin was geweest, graag maatschappelijk werkster had willen zijn". Hij verwees met deze opmerking naar de vele bezoeken die zij aflegde bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen revalidatiecentra en kindertehuizen.

"Prinses Juliana was een hartelijke, belangstellende vrouw, die anderen op hun gemak wist te stellen. Zij wist hoe belangrijk het is om mensen positief tegemoet te treden." En toen zij op haar 71e jaar afstand deed van de troon "bleef zij zich inzetten voor de kwetsbare mensen in onze samenleving," vervolgde Balkenende.

Verlies

Het heengaan van de prinses moet dan ook voor zeer velen als een "persoonlijk verlies" worden gevoeld, zei de premier. Hij wenste namens het kabinet de koninklijke familie en in het bijzonder prins Bernhard en haar kinderen koningin Beatrix en de prinsessen Irene, Margriet en Christina "kracht toe bij dit verlies en leven met hen mee".