DEN HAAG - De horeca blijft laks omspringen met de veiligheid. Onderzoek van de Arbeidsinspectie heeft aangetoond dat het vooral slecht gesteld is met de opslag van CO-2 cilinders voor het tappen van bier en frisdrank. Bij lekkage kunnen mensen snel bewusteloos raken en zelfs stikken.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Arbeidsinspectie vorig jaar heeft uitgevoerd bij 374 horeca-ondernemingen. Bijna de helft van de geïnspecteerde bedrijven bleek de koolzuurflessen niet in een voldoende geventileerde ruimte te hebben opgeslagen of er ontbrak een signaleringssysteem.

De horecabranche lijkt weinig geleerd te hebben van eerdere ongelukken, zoals de cafébrand in Volendam 2001, concludeert de Arbeidsinspectie.