DEN HAAG - Basisscholen kunnen voortaan naast Engels ookFrans of Duits aanbieden. Dat is een gevolg van het plan van hetkabinet om de scholen meer vrijheid te geven.

Het kabinet besloot vrijdag in te stemmen met het voorstel'Herziening kerndoelen basisonderwijs' van minister Van der Hoeven(Onderwijs). Met ingang van het schooljaar 2005/06 moeten descholen de extra ruimte krijgen.

Tijdens de Europese Raad in Lissabon (2000) en in Barcelona(2002) is afgesproken dat de EU-lidstaten het leren van tweevreemde talen op jonge leeftijd gaan stimuleren. Frans en Duitszijn gekozen, omdat het de taal van de buurlanden is.