HILVERSUM - In totaal elf mensen raakten vrijdag onwel dooreen nog onbekende vrijgekomen chemische stof op het terrein van deGewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) aan de Crailose weg inHilversum. Dat meldde de Hilversumse burgemeester E. Bakkervrijdagmiddag.

De stof lekte uit een van de containers van eenvuilnisophaalwagen, die de stof in een woonwijk bij het huisvuilheeft opgehaald. Hoe en wanneer het precies erin is gekomen is nogonduidelijk. Ook wanneer het precies is gaan lekken is volgens depolitie nog niet duidelijk. De lekkage werd pas op het terreinontdekt.

Naast de drie vuilnismedewerkers zijn later op de dag nog achtandere mensen onwel geworden. Allen zijn naar een ziekenhuisgebracht voor onderzoek, waar ze ter observatie verblijven.

Evacuatie

De politie heeft een straal van honderd meter rond devuilniswagen afgesloten. Vanwege de indringende stank van de stof iseen groot bedrijfspand ontruimd. De 128 medewerkers zijn per busgeëvacueerd naar het Comenius College in Hilversum. Van hen moestenook drie personen naar het ziekenhuis wegens lichamelijke klachten.Ook een nabijgelegen dierenasiel werd ontruimd. De hardezuidwestenwind blaast eventuele stoffen richting de heide en bossenten noorden van Hilversum.

Ook de straat in Hilversum-Noord, waar de kliko vandaan komt, isvrijdagmiddag afgezet. Er zijn geen sporen gevonden dat de stoftijdens het vervoer naar de afvalterrein heeft gelekt. Op last vande politie werd het treinverkeer langs de plek van het incidentenige tijd stilgelegd. Rond 15.45 uur werden de sporen weervrijgegeven en kwam het treinverkeer tussen Hilversum enNaarden-Bussum weer op gang.

De RIVM onderzoekt momenteel nog steeds om wat voor stof hetgaat. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een bijtendestof, die de ogen en slijmvliezen prikkelt.