TAIPEI - De Taiwanese president Chen Shui-bian envice-president Annette Lu zijn vrijdag neergeschoten tijdens decampagne voor de verkiezingen van zaterdag. Chen en Lu raaktengewond, maar konden na behandeling in het ziekenhuis terugkerennaar het hoofdkantoor van Chens partij.

Een partijgenoot van Chen zei voor de Taiwanese televisiezenderTVBS dat eerst Lu in de knie werd getroffen en dat Chen daarna inde maagstreek werd geraakt. Een zegsman van Chens partij verklaardeaanvankelijk dat de president door rotjes was getroffen. Het isniet bekend wie heeft geschoten.

Beloning

De politie heeft een beloning van 3 miljoen Taiwanese dollar(73.000 euro) uitgeloofd voor informatie die tot de aanhouding vande schutter leidt. Op de plaats van de schietpartij heeft depolitie twee gebruikte kogels gevonden.

De verkiezingen van zaterdag gaan door. Chen, verbonden aan deDemocratisch Progressieve Partij DPP, ijvert voor een tweedeambtstermijn van vier jaar. Zijn enige tegenstrever in destembusgang, Lien Chan van de nationalistische Kuomintang, zit hemevenwel op de hielen.

Zowel de partij van president Chen als de oppositioneleKuomintang heeft de campagne meteen stilgelegd. "Voor de socialestabiliteit hebben we alle campagneactiviteiten opgeschort", aldusde campagnemanager van Chen. De nationalistische Kuomintang heeftvoor vrijdagavond alle activiteiten stilgelegd.