WASHINGTON/ATLANTA - Bronnen rond de Pakistaanse regeringhebben donderdagavond tegen de Amerikaanse nieuwszender CNNbevestigd dat militairen de tweede man van het al-Qaedanetwerk,Ayman al-Zawahiri, hebben omsingeld nabij de grens met Afghanistan.De Pakistaanse president Musharraf zei eerder tegen CNN alleen datmogelijk een "belangrijk doel" is omsingeld.

Dat het om de Egyptenaar al-Zawahiri gaat wordt vooral afgeleiduit de hevigheid van verzet waarop Pakistaanse militairen enparamilitairen al sinds dinsdag stuiten in het zuiden vanWaziristan. De al-Qaedatopman zou worden beschermd door zekertweehonderd strijders. In de regio zou een zeer felle strijd wordengeleverd.

De Verenigde Staten gaven Pakistan juist donderdag de status van'belangrijke niet-NAVO-bondgenoot'. Door de maatregel kan Pakistanonder meer gemakkelijker Amerikaanse wapens kopen.

Offensief

De Pakistaanse strijdkrachten begonnen onlangs een offensieflangs de grens met Afghanistan om al-Qaedaleden op te sporen. Heteerste doel is Osama bin Laden, die zich in het onherbergzameAfghaans-Pakistaanse grensgebied zou ophouden. In deze regio heefthet centrale Pakistaanse gezag overigens weinig in de melk tebrokkelen. In het gebied maken stammen de dienst uit. Aan deAfghaanse zijde van de grens staan Amerikaanse militairen gereed omeventuele vluchtende al-Qaedaladen op te vangen.

Al-Zawahiri, vaak te zien in videoboodschappen van Osama binLaden, geldt als de ideoloog van Al-Qaeda (De Basis). Volgens veelexperts heeft de Egyptenaar een belangrijke taak bij definanciering van terreurdaden in de wereld. Al-Zawahiri zou ook hetbrein zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in deVerenigde Staten.

Al-Zawahiri geldt als een van de oprichters van de EgyptischeIslamitische Jihad, die volgens onderzoekers eind jaren negentigsamensmolt met al-Qaeda. De Islamitische Jihad wordtverantwoordelijk gehouden voor de moordaanslag op de Egyptischepresident Anwar Sadat in 1981. Wegens zijn aandeel in deze aanslagwerd Al-Zawahiri tot drie jaar cel veroordeeld.