WARSCHAU - De Poolse president Kwasniewski vindt datPolen 'misleid' is over de aanwezigheid vanmassavernietigingswapens in Irak. Polen is een zeer loyalebondgenoot van de VS en liet zich tot nu toe nooit kritisch uitover de Amerikaanse redenen om de oorlog tegen Irak te beginnen.

Kwasniewski zei tegen een groep Franse journalisten dat "erinderdaad een grap met ons is uitgehaald" wat betreft demassavernietigingswapens. De president zei echter ook dat hetvolgens hem geen enkele zin heeft om de Poolse troepen, zo'nnegenhonderd man, uit Irak terug te trekken. "Wat is daar de zinvan, als dit een terugkeer naar oorlog, etnische zuiveringen enconflicten in buurlanden betekent?", vroeg de Poolse leider zichaf.

Hij voegde daar aan toe dat terugtrekking ook geen zin heeft"als je tegen de dominante rol van de VS in de wereldpolitiek benten je weet dat onze troepen door Amerikaanse militairen zullenworden vervangen".

Kwasniewski keerde zich niet helemaal tegen de oorlog in Irak.Volgens hem is Irak nu, zonder Saddam Hussein, een veel "mooiereplek dan het Irak met Saddam Hussein".