DEN HAAG - De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks vindt het tijd dat het verbod op het citeren van koningin Beatrix wordt afgeschaft. Dat valt op te maken uit schriftelijke vragen die de partij heeft gesteld aan premier Balkenende. Het gaat bij voorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers zoals die tijdens staatsbezoeken plaatshebben.

Meereizende journalisten krijgen dan vooraf van de Rijksvoorlichtingsdienst te horen dat de antwoorden niet mogen worden geciteerd, maar wel aan de vorstin mogen worden toegeschreven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De onder ministeriële verantwoordelijkheid vallende koningin lijkt daardoor enigszins beschermd, de voor haar verantwoordelijke premier ook. Die kan, met haar, namelijk in lastig vaarwater komen als de vorstin iets roept wat niet met het beleid strookt.