RIJSWIJK - Op de afdelingen spoedeisende hulp en bij psychiatrie lopen medewerkers van ziekenhuizen de meeste kans slachtoffer te worden van agressie. Het zijn vooral verpleegkundigen die te maken krijgen met scheldkanonnades, bedreigingen en fysiek geweld. Dat blijkt uit de registratie van gewelddadigheden in vijftien ziekenhuizen over 2003 en de eerste twee maanden van dit jaar. De resultaten zijn donderdag gepresenteerd.

Agressie in ziekenhuizen komt in de helft van de gevallen voor rekening van bezoekers en voor bijna de helft van patiënten. Het komt slechts sporadisch voor dat personeel zich te buiten gaat aan geweld.

De vijftien ziekenhuizen legden ruim vierhonderd incidenten vast. Omgerekend naar alle Nederlandse ziekenhuizen, komt dit neer op bijna 5000 incidenten.