DEN HAAG - De politie wil gebruik kunnen maken van vingerafdrukken van asielzoekers bij opsporingsonderzoeken. Het gebruik van bestaande gegevens is wat de politie betreft een kwestie van doelmatigheid, aldus een woordvoerster van de Raad van Hoofdcommissarissen.

De raad benadrukt dat de politie asielzoekers "absoluut niet als crimineel" beschouwt. "Daar is geen sprake van", aldus de woordvoerster. "Het gaat ons erom dat het niet gebruiken van dergelijke gegevens niet doelmatig is." Over het benutten van bestaande informatie in het kader van de effectieve inzet van opsporingsmethoden wordt in politiekringen al geruime tijd gediscussieerd.

De huidige privacywetgeving staat het gebruiken van vingerafdrukken van asielzoekers voor opsporingsdoeleinden in de weg. Asielzoekers geven hun vingerafdruk af om te kunnen controleren of zij in Nederland dan wel in een ander Europees land een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Uitsluitend in zeer ernstige zaken kunnen die vingeradrukken worden gebruikt voor de opsporing.