DEN HAAG - De zorgsector heeft de investeringen van de paarse kabinetten naar eigen inzicht kunnen besteden. Dat is een gevolg van de zelfstandigheid van de instellingen, verzekeraars en toezichthouders en door het ontbreken van een doelgerichte aansturing.

Dat concludeert de Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven uit de Tweede Kamer in haar donderdag verschenen rapport. Van de ,6 miljard euro die de zorg in de jaren 1994-2002 is 'gegroeid' is tenminste 7,3 miljard euro gebruikt voor de stijging van lonen en prijzen. De overige 8,3 miljard is besteed om wachtlijsten weg te werken (4,8 miljard), werkdruk te verminderen en arbeidsmarkt te verbeteren (1,5 miljard), alsmede voor het opkrikken van de kwaliteit van de zorg (2 miljard).

Wachtlijsten

Het extra geld is grotendeels besteed voor de normale bedrijfsvoering. Daarmee zijn de wachtlijsten aangepakt, maar gezien de hoogte van de bedragen had dat beter gekund, stelt de commissie. Zij is er niet in geslaagd de feitelijke besteding van het geld in beeld te brengen. Verder parlementair onderzoek vindt de commissie niet zinvol.

De commissie, onder voorzitterschap van Kamerlid Mosterd (CDA), werd ingesteld op voorstel van de VVD'er Wilders. Die wilde weten of de extra financiële middelen efficiënt zijn besteed. De commissie merkt op dat het ministerie van Volksgezondheid nooit veel pogingen heeft ondernomen om inzicht te krijgen in het verband tussen de geleverde miljarden en het effect daarvan op de prestaties van de zorginstellingen. Volgens haar is het van groot belang dat de prestaties en kwaliteit van instellingen veel vaker en beter worden gemeten.

De commissie heeft voor het onderzoek deskundigen gehoord. Die zeiden dat het weinig zin heeft extra geld te pompen in een systeem dat inefficiënt is. Volgens hen leidt die ingreep alleen maar tot meer inefficiëntie. Ze pleiten voor een andere manier van financieren. Die zou meer gericht moeten zijn op verbetering van de organisatie en kwaliteit van instellingen.