WASHINGTON - Onder de kop 'Waar is Arjan Erkel?' roept The Washington Post van woensdag de Russische president Vladimir Poetinop om zijn democratische geloofwaardigheid in het westen tebewijzen door de Nederlander Arjan Erkel op te sporen.

Het gerespecteerde Amerikaanse ochtendblad stelt dat in hetkader van zijn verkiezingsoverwinning Poetin een snelle stap in dierichting kan zetten door de in augustus 2002 in de Russischedeelrepubliek Dagestan gekidnapte 33-jarige Nederlandse arts tebevrijden. "He can free Arjan Erkel", schrijft The Postletterlijk.

Geciviliseerd

In een hoofdredactioneel commentaar wijst de krant erop datPoetin heeft beloofd de komende vier jaar te werken aan de opbouwvan de democratie, een geciviliseerde maatschappij engerechtigheid.

"Oproepen aan de Russische autoriteiten door Artsen zonder grenzen, de organisatie waarvoor Erkel werkte, en haar velewesterse medestanders inclusief de Amerikaanse minister Powell(Buitenlandse Zaken), worden steevast beantwoord met een 'Wij doenons best'. Dat lijkt nauwelijks waarschijnlijk. In feite is de heerErkel een eersteklas voorbeeld van hoe de heer Poetin en zijnvoormalige KGB-collega's de toepassing van het recht in Rusland inverval laten geraken", aldus The Washington Post.

FSB

De krant voert aan dat bekend is dat Erkel in de dagen voor zijnverdwijning in het oog werd gehouden door de Russischeveiligheidsdienst en dat twee agenten van de FSB, de opvolger vande KGB, op de plaats van de ontvoering aanwezig waren. Dat de FSBbovendien sindsdien, door video's en foto's van Erkel te voorschijnte brengen, weet wie hem vasthoudt en waarschijnlijk waar.

"Ook bekend is dat Artsen zonder Grenzen vluchtelingen vanPoetins oorlog in Tsjetsjenië, inclusief Dagestan, heeft geholpenen zich heeft uitgesproken tegen pogingen van Poetins regering omdeze vluchtelingen te dwingen terug naar huis te keren."

'Gelegen'

Volgens The Post kwam de verdwijning van Arjan Erkel dan ook"gelegen". "De ontvoering leidde ertoe dat Artsen zonder Grenzenhaar werk in Dagestan opschortte."

Volgens The Post heeft Artsen zonder Grenzen vernomen dat Erkelaan een levensbedreigende longinfectie lijdt, maar de organisatiezou ook zijn gewaarschuwd dat Erkels kidnappers zouden hebbenbesloten hem te doden.