DEN HAAG - Vervroegd stoppen met werken blijft toch mogelijk. Het kabinet wil werknemers de kans bieden het bijltje er rond hun e jaar bij neer te leggen. Via een levensloopregeling kunnen ze sparen voor dit vervroegde pensioen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken woensdag aan werkgevers- en werknemersorganisaties.

In het regeerakkoord had het kabinet aangekondigd dat iedereen tot aan zijn 65e zou moeten doorwerken wegens de komende vergrijzing. Het wilde het opbouwen van een prepensioen ontmoedigen door de fiscale aftrek van de premies daarvoor te schrappen. In plaats daarvan zou er een levensloopregeling komen, waarmee voor allerlei soorten verlof zou kunnen worden gespaard. De levensloopregeling zou in het oorspronkelijke kabinetsplan evenwel niet gebruikt mogen worden voor een voltijds prepensioen. Alleen een deeltijdpensioen wilde het kabinet nog mogelijk maken.

Onder druk van de sociale partners heeft het kabinet zijn voornemens verzacht. Het wil toestaan dat met de levensloopregeling voor een voltijds prepensioen wordt gespaard. Volgens die levensloopregeling kan jaarlijks 12 procent van het inkomen worden gespaard, met een maximum van 2,1 levensjaar. Dat betekent dus dat werknemers kort voor ze 63 worden, met vervroegd pensioen kunnen. Het kabinet heeft ook nog tot een andere versoepeling besloten.

Pensioenopbouw

Het ziet af van zijn voornemen om de pensioenopbouw met fiscale steun te beperken tot maximaal 70 procent van het laatstverdiende loon, het normale pensioenniveau. Wie dat wil mag toch meer blijven sparen. Deze maatregel komt mensen tegemoet die jong zijn begonnen met werken. Zij zijn in staat extra pensioen op te bouwen. Dat extraatje mogen ze gebruiken om eerder met werken te stoppen. Het kabinet ziet ook af van zijn plan om werknemers die van de VUT gebruikmaken, in één keer belasting te laten betalen over hun hele VUT-periode. Dat was al eerder toegezegd.

Aanpassingen

Het kabinet hoopt met deze aanpassingen tegemoet te komen aan de wensen van de sociale partners. Die wilden vorig jaar alleen akkoord gaan met loonmatiging als de VUT- en prepensioenplannen zouden worden verzacht.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat het kabinet "een interessante opening" biedt. "Dit moet helpen om overeenstemming te bereiken", aldus een woordvoerder. MKB-Nederland is minder positief. Die wil een beperktere levensloopregeling en meer mogelijkheden voor collectief vroegpensioen. Individuele spaarregelingen voor verlof zijn volgens MKB-Nederland duurder dan collectieve regelingen.

FNV

De FNV zit op dezelfde lijn. Met belastingvoordeel zouden collectieve afspraken over vroegpensioen aantrekkelijk moeten worden gemaakt. Wel is de vakcentrale positief dat het kabinet de discussie op gang probeert te krijgen. Het CNV had ook op meer gehoopt en wil net als de FNV, dat de fiscale steun bij sparen voor de VUT en het prepensioen overeind blijft.

De coalitiefracties CDA en D66 zijn positief over de plannen van Rutte. "Een mooie katalysator om tot een akkoord te komen", vindt CDA-Tweede-Kamerlid Verburg. Zij wil wel dat de spaarmogelijkheid voor vervroegd pensioen nog iets wordt verruimd. Ook D66'er Bakker is "groot voorstander" van de levensloopregeling. Hij juicht de nadruk op individuele regelingen toe en wil zo snel mogelijk af van de huidige vut en prepensioenen.

Bussemaker

Voor PvdA-Kamerlid Bussemaker is nog onduidelijk of mensen met lage inkomens net zo kunnen profiteren van de levensloopregeling als de hogere inkomens. Ze wil dat geregeld zien.