MITROVICA - Voor het eerst in vier jaaris de Servische provincie Kosovo weer het toneel van ernstigetnisch geweld tussen Serviërs en etnische Albanezen. In het sinds door de Verenigde Naties bestuurde landsdeel vielen woensdagzeker tien doden, acht Albanezen en twee Serviërs. Meer dan 250mensen raakten gewond, onder wie ook elf Franse militairen van deinternationale stabilisatiemacht KFOR.

Haard van het opgelaaide geweld was Mitrovica, een 80.000 zielentellende stad waar de etnische spanningen nog geregeld totuitbarsting komen, maar zelden meer op grote schaal. Ook uitCaglavica, niet ver van Pristina, kwamen berichten over onlusten engewelddadigheden.

Uitgaansverbod

Volgens het VN-bestuur geldt er in Mitrovica vanaf 19.00 uurNederlandse tijd een uitgangsverbod. Iedereen die zich niet aan deverordening houdt, zal worden gearresteerd, aldus een zegsman.

Kosovo is feitelijk al vijf jaar een VN-protectoraat. In 1998sloeg de vlam in de pan toen de etnische Albanezen, in demeerderheid in Kosovo, de wapens oppakten tegen de Serviërs. Detoenmalige president Milosevic greep hard in, hetgeen uiteindelijkleidde tot een militair ingrijpen door de NAVO in maart 1999.

Verdeeld

Het geweld nam daarna af, maar de spanningen tussen debevolkingsgroepen bleven bestaan. De Serviërs in Kosovo leven ervooral in enclaves, met het etnisch verdeelde Mitrovica alsbelangrijk middelpunt.

De jongste gewelddadigheden zijn het gevolg van berichten overde dood van twee en mogelijk drie etnisch Albanese kinderendinsdag. Die verdronken in de rivier bij Mitrovica, naar verluidtdoordat ze werden opgejaagd door Serviërs met honden. Dat voorvalgebeurde een dag nadat een 19-jarige Serviër zwaargewond wasgeraakt door een beschieting nabij de Servische enclave Caglavica.

Traangas

De premier van Kosovo, Rexhepi, riep de VN en de NAVO woensdagop zo snel mogelijk de orde te herstellen. KFOR gebruikte kortdaarvoor traangas bij een brug in Mitrovica om groepen Serviërs enetnische Albanezen uit elkaar te houden.

NAVO-baas De Hoop Scheffer veroordeelde het geweld woensdagkrachtig en hij riep de kemphanen op de rust te bewaren. Hijkondigde ook een justitieel onderzoek aan naar de dood van dekinderen. EU-buitenlandcoördinator Solana sprak van een "volstrektonacceptabele" situatie in Kosovo, die een directe bedreigingvormt voor de stabiliteit in de provincie.

In brand

Een woordvoerster van de VN-politiemacht in Caglavica zei dat desituatie daar steeds verder uit de hand loopt. Aan de BBC liet zeweten dat al enkele huizen van Serviërs in brand zijn gestoken.