DEN HAAG - De Nationale Ombudsman heeft in 2003 ruim 10.500 schriftelijke klachten ontvangen, een recordaantal. Drie jaar voorlichting hebben daar volgens ombudsman mr. R. Fernhout voor gezorgd. In 2002 telde de ombudsman 9643 klachten. Dit staat in het jaarverslag over 2003 dat woensdag naar de Tweede Kamer gaat.

De stijging van het aantal klachten betreft vrijwel alle overheidsinstanties. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is echter duidelijk koploper met de toegenomen klachten, 567 vorig jaar tegen 372 in . Klagers verwijten VROM vooral trage behandeling van aanvragen voor huursubsidie en van bezwaarschriften.