DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat op verzoek van de LPF debatteren over religieuze uitingen door ambtenaren, zoals het dragen van hoofddoeken. Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer stond het debat dinsdag toe, hoewel de grote partijen niet zo'n haast hadden met een overleg over deze kwestie.

De VVD wilde eerst het integratiedebat met de commissie-Blok afwachten. CDA en PvdA wilden antwoorden op Kamervragen en een brief afwachten. Weisglas wil vier ministers uitnodigen: Donner van Justitie, Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie, Remkes van Binnenlandse Zaken en De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing. Het is nog niet bekend wanneer het debat plaatsvindt, maar mogelijk nog deze week.

Ambtskostuum

Aanleiding voor LPF-Tweede-Kamerlid Eerdmans om op een debat aan te dringen, zijn antwoorden die Donner en Remkes dinsdag geven op vragen van de LPF over een wettelijke regeling van kledingvoorschriften. De voorganger van Donner, minister Korthals, had gezegd daaraan te werken voor de rechterlijke organisatie. Over het ambtskostuum komt een aparte melding in de wet voor de rechterlijke ambtenaren.

Maar Donner en Remkes zijn soepeler voor ambtenaren in het algemeen en stellen "dat het ambtenaarschap niet moet leiden tot het verlies van grondrechten." De bewindslieden vinden dan ook dat het dragen van kledingstukken of sieraden die mogelijk uitdrukking geven aan een religieuze overtuiging "in beginsel het goed ambtenaarschap niet in de weg staat."

Alleen als deze kledingstukken of sieraden het ambtelijk functioneren belemmeren, mag het niet. Ze wijzen op de gezichtsbedekkende sluier (chador) die de communicatie en identificatie kan bemoeilijken.

De LPF is het niet eens met de ministers. De partij vindt dat ambtenaren vanwege de scheiding van staat en kerk, geen religieuze uitingen mogen voeren tijdens hun werk. Dat zou ook op openbare scholen moeten gelden, zoals in Frankrijk het geval is. Het liefst ziet de LPF een verbod.